ผู้บริหาร

bos

พญ.วิมลพรรณ อาจสม

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

 

ข้อมูลส่วนตัว


หัวหน้าส่วนราชการ

 ผลงาน


หัวหน้าส่วนราชการ

 ติดต่อ


โทร.044-629-327 ต่อ 103
ทำเนียบ