ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนาโพธิ์
103 ม. 8
ต.ศรีสว่าง
อ.นาโพธิ์
จังหวัด บุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ 044-629327-8 ,0864695779 ,0864697976, 0864686872
โทรสาร 044-629327-8 ต่อ 113
E-mail address Iman2005add@hotmail.com
facebook: https://www.facebook.com/naphohospital

แผนที่