ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง รพ.นาโพธิ์

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
1 9 ม.ค. 2561 09:15 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
2 9 ม.ค. 2561 09:00 น. จ้างทำฟันปลอมพลาสติก จำนวน ๔ รายการ
3 14 ธ.ค. 2560 09:30 น. ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
4 14 ธ.ค. 2560 09:30 น. ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
5 13 ธ.ค. 2560 13:15 น. วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
6 12 ธ.ค. 2560 11:11 น. ทำฟันปลอมพาสติก จำนวน ๕ รายการ
7 12 ธ.ค. 2560 10:10 น. ทำฟันปลอมพาสติก จำนวน ๔ รายการ
8 27 พ.ย. 2560 10:00 น. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ
9 17 พ.ย. 2560 10:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
10 10 พ.ย. 2560 10:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
11 10 พ.ย. 2560 09:45 น. ทำฟันปลอมพาสติก จำนวน ๑ รายการ
12 10 พ.ย. 2560 09:30 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
หน้าแรก กลับ ถัดไป หน้าสุดท้าย